MUTFAK SANATLARI MERKEZİ

Pearson

Pearson Akreditasyon Eğitimi Nedir

PEARSON NEDİR ?

PEARSON AKREDİTASYONU
Pearson  Akreditasyonu, kurum içinde sunulmak üzere ve yine kurum içinde değerlendirilmek üzere tasarlanan eğitim veya öğrenim programlarına sahip olan üçüncü parti kuruluşlar için uluslararası ve bağımsız bir sistemdir. Yeterliliklerin geliştirilmesinde ve kendi öğrenim programlarımızda düzenli bir kalite güvence sistemi uygulanmasında PEARSON akreditasyonu ile sistem ve süreçlerimizin geliştirilmesini ve düzenlenmesini hedeflemekteyiz.
Neden Pearson  Akreditasyonuna sahip bir merkez olmak istedik ?
Pearson akreditasyonunun bize ve katılımcılarımıza sağladıkları;

  • Uluslararası standartlar: Kurumunuzun Pearson akreditasyonu ile birlikte öngörülen kalite kıstasını karşıladığını kanıtlayarak her programda yer alan her bir öğrencinin, kim olduklarına ve dersi nerede aldıklarına bakılmaksızın aynı standarttaki eğitimi ve öğrenim hizmetini alabilme imkanının sağlanması.
  • Farklılaşma:  Akredite olduktan sonra, tanıtım materyallerinde akreditasyon logosunu kullanabilecek ve kendi logomuzun yanında akreditasyonun logosunun bulunduğu sertifikaları verebileceğiz. 
  • Kalite yönetimi geliştirme: Pearson Kalite danışmanları, MSM’nin kalite prosedürlerinin geçerliliğini ve güvenilirliğini incelerken MSM yönetimi olarak kalite sistemimizi  nasıl geliştirebileceğimiz konusunda ayrıntılı geri bildirim alarak iyileştirmeler için fırsatların oluşması sağlanacak. Ayrıca yapılan yıllık ziyaretler, kalite standardımızı sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olacaktır. 
  • Uluslararası standartlarda bir eğitim sunduğumuzu gösterme: Pearson Akreditasyonuna sahip olmak, öğrenenler için önemli bir güvence sağlamakla birlikte yetkili ve güvenilir bir kuruluş olduğumuzu, şu anki ve gelecekteki öğrencilerimize açık bir mesaj verecektir. Kurumunuzda yer alan bütün programlar için hızlı ve etkili bir dış değerlendirme sonucunda öğrenenlerimiz uluslararası geçerliliği bulunan sertifika edinmiş olurlar.

WHAT IS PEARSON ?

PEARSON ACCREDITATION
Pearson Accreditation is an international and independent system for third-party institutions that have education or training programmes designed for in-house provision and also for in-house assessment. At improvement of capabilities and implementing a regular quality assurance system in our own training programmes, we aim at improving and organising our systems and procedures with the Pearson Accreditation.
Why did we want to become a centre with Pearson Accreditation?
The gains Pearson Accreditation brings us and our participants include the following:

  • International standards: Evidencing our institution’s compliance with the quality criteria introduced by Pearson Accreditation, we will be able to provide our learners with the same level of standards in education and training, regardless of their identities or the venue of their training. 
  • Diversification: Following accreditation, we will be able to use the accreditation logo on our promotional materials and we will be authorised to issue certificates that bear the accreditation logo alongside our own.
  • Quality management development: While Pearson’s quality consultants check validity and reliability of MSM’s quality procedures, as MSM management, we will receive detailed feedback on how to improve our quality system and opportunities for further improvement will be enabled. Furthermore, annual visits will also help us in continuously developing our quality standard.
  • Indication of trainings compliant with international standards: Pearson Accreditation does not only provide a significant assurance for learners but also will give our current and prospective learners a clear message indicating that we are an authorised and reliable institution. Thanks to a swift and effective external evaluation for all programmes organised at our institution, our learners will receive certificates with international validity.

er conubia nostra, per inceptos himenaeos.